Κλέμμα Κουμπωτή

Περιγραφή/ Description

Συσκευασία/ Packing

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

WKF 4/35

4 mm2

100

3232200002

 

WKF/UB 4/35 BL

4 mm2 (μπλέ)

100

3232200012

 

                socomec