Ασφαλειοθήκη

 
 

Περιγραφή/ Description

Συσκευασία/ Packing

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

SiST

Ασφαλειοθήκη

10

3232100150

 

WK 4 TKG/U

Βάση (για ασφαλ.

SiST)

100

3232100151

 

                socomec