Αξεσουάρ

Περιγραφή/ Description

Συσκευασία/ Packing

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

Κάλυμμα με σήμα κινδύνου

2,5 mm2

10

3232100501

 

Κάλυμμα με σήμα κινδύνου

4 mm2

10

3232100502

 

                socomec