Βραχυκυκλωτήρας

 

   Περιγραφή/ Description

Συσκευασία/ Packing

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

IVB WKF 2,5-2

για WT 2,5

 

3272806227

0,17

IVB WKF 2,5-10

για WΤ 2,5

 

3272807027

1,53

IVB WKF 2,5-20

για WΤ 2,5

 

3272808270

2,84

IVB WKF 4-2

για WΤ 4 & WT 4E

 

3272611227

0,19

IVB WKFN 6-2

για WΤ 6

 

3272825227

0,36

IVB WKF 10-2

για WΤ 10

 

3272838227

0,72

IVB WKF 16-2

για WΤ 16

 

3272844227

0,86

IVB WKF 2,5-20

για WΤ 2,5

 

3232100302

4,3

IVB WKF 4-2

 

 

3232100303

1,81

 

                socomec