Διαχωριστικά Κλέμμας

 

Περιγραφή/ Description

Συσκευασία/ Packing

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

TW 2,5 - 10

για WT 2,5 - 10

10

3207313260

 

TW 16

γ ι α WT 16

10

3207313280

 

TWN 35

για WKN 35

10

3232100164

 

 

                socomec