Καπάκια Κλέμμας Ουδετέρου

Περιγραφή/ Description

Συσκευασία/ Packing

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

APN 4 ETK/U4

για WKN 4 ETK/U

10

3232100604

 

APN10 ETK/U

για WKN 10 ETK/U

10

3232100605

 

APN16 ETK/U

για WKN 16 ETK/U

10

3232100606

 

                socomec