Κλέμμα Ράγας Γειώσεως Βιδωτή

Περιγραφή/ Description

Συσκευασία/ Packing

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

WT 2,5 PE

2,5 - 4 mm2

100

3258503900

 

WT 4 PE

4 - 6 mm2

100

3258504900

 

WT 6 PE

6 - 10 mm2

100

3258506900

 

WT 10 PE

10 - 16 mm2

50

3258510900

 

WT 16 PE

16 - 25 mm2

50

3258516900

 

WKN 35 SL/U

35 - 50 mm2

20

3232100124

 

                socomec