Κλέμμα Ράγας Πορτοκαλί Βιδωτή

Περιγραφή/ Description

Συσκευασία/ Packing

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

WT 4

4 - 6 mm2

100

3258504009

 

                socomec