Κλέμμα Ράγας Μαύρη Βιδωτή

Περιγραφή/ Description

Συσκευασία/ Packing

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

WT 4

4 - 6 mm2

100

3258504001

0,17

WT 6

6 -10 mm2

100

3258506001

0,36

                socomec