Κλέμμα Ράγας Γκρι Βιδωτή

Περιγραφή/ Description

Συσκευασία/ Packing

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

WT 2,5

2,5 - 4 mm2

100

3258503000

 

WT 4

4 - 6 mm2

100

3258504000

 

WT 6

6 - 10 mm2

100

3258506000

 

WT 10

10 - 16 mm2

50

3258510010

 

WT 16

16 - 25 mm2

50

3258516010

 

WKN 35/U

35 - 50 mm2

20

3232100105

 

WKN 70/U

70 - 95 mm2

20

3232100106

 

WKN 150/U

150 - 185 mm2

10

3232100107

 

                socomec