Σειρηνάκια Σειρά BIMF (ON: ∞) IP 55

Περιγραφή/ Description

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

BIMF 5T 2B

12-240 VAC/DC

2929138030

 

                socomec