Σειρήνες Ηλεκτρονικές Σειρά SE, 5 Ήχων (ON: ∞)

SE 12/41 MS 5   SE 25/50 MS 5 SE 12/31 MS 5 

Περιγραφή/ Description

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

SE 12/31 MS 5

12-24VAC/DC (97,5 - 110dB), IP54

2929150400

 

SE 12/41 MS 5

240 VAC (96,5 -118dB), IP43

2929150404

 

SE 25/50 MS 5

12-24 VAC/DC (106 -116,5dB), IP43

2929150410

 

SE 25/50 MS 5

240 VAC (106 -116,5dB), IP43

2929150413

 

                socomec