Ανιχνευτές κίνησης με LED

Περιγραφή/ Description

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

360

IP 44 120°εύρος ανίχνευσης

0311000360

23,33

377

IP 44 120° εύρος ανίχνεσης

0311000377

23,33

728

IP 44 120° εύρος ανίχνεσης

0311000728

18,47

841

IP 44 2x130°εύρος ανίχνευσης

0311000841

84,35

                socomec