Ανιχνευτής Κίνησης

Περιγραφή/ Description

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

18280

Ανίχνευτης κίνησης 120° /1500W

0311010200

47,26

18228

Ανίχνευτης κίνησης 140° /1000W

0311010300

105,03

18518

Ανίχνευτης κίνησης οροφής 360° /2000W

0311010302

38,90

                socomec