Καμπύλες (Θ-Θ) EEx-d IIC/EEx-e II IP 66/67

Περιγραφή/ Description

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

ELF - 1N

1/2''

2628021001

 

ELF - 2N

3/4''

2628021002

 

ELF - 3N

1''

2628021003

 

ELF - 6N

2''

2628021006

 

                socomec