Λαμπτήρες ΒΑ 15d

Περιγραφή/ Description

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

 

5W 24V

2929127781

 

 

5W 130V

2929127783

 

 

5W 240V

2929127784

 

 

25W 24V

2929172774

 

 

25W 130V

2929172776

 

 

25W 240V

2929172777

 

 

40W 24V

2929172746

 

 

40W 130V

2929172748

 

 

40W 240V

2929172749

 

                socomec