Φάροι Συνεχούς Φωτισμού Σειρά STR IP65

Περιγραφή/ Description

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

STR STEADY S

H=207mm, 165mm

230 V ΠΟΡΤ.

2929181604

 

STR STEADY S

H=207mm, 165mm

230 V KOK.

2929181605

 

STR STEADY P

H=332mm, 153,5mm

230 V ΚΟΚ Σωλήνα

2929181629

 

                socomec