Ρελέ Βιομηχανικά & PCB, Στοιχεία Βάσεων

§ Βάσεις Σειράς 90 για Χρονικά 8600 

§ 7201 Επιτηρητές Στάθμης Αγώγιμων Υγρών, 16A  § 71 Επιτηρητές Απώλειας Φάσεως, Ασυμμετρία Φάσεων, Περιστροφή Φάσεων  § 71 Επιτηρητές Τάσης 10A 

§ 9902 Στοιχεία Βάσεων Σειράς 9203, 9701 & 9702 

§ 9980 Στοιχεία Βάσεων Σειράς 9583.3 & 9585.3 

§ 9901 Στοιχεία Βάσεων Σειράς 90,94,95,96  § 6682 Βιομηχανικά Ρελέ, Δύο Μεταγ. Επαφές Faston, 30A 

§ 6622 Βιομηχανικά Ρελέ, Δύο Μεταγ. Επαφές PCB, 30A 

§ 6561 Βιομηχανικά Ρελέ / 1 ΝΟ + 1 NC PCB 20A 

§ 6531-0300 Βιομηχανικά Ρελέ, Μία Επαφή Faston 30A 

 § 6531 Βιομηχανικά Ρελέ / 1 ΝΟ + 1 NC Faston 20A 

§ Αντάπτορας Στήριξης Ρελέ Σειράς 62 σε Πίνακα 

§ 6283 Bιομηχανικά Ρελέ, Τρεις Μεταγ. Επαφές Faston,16A 

§ 6282 Βιομηχανικά Ρελέ, Δύο Μεταγ. Επαφές Faston,16A 

§ Βάσεις σειράς 62.32-33 

§ 6233 Βιομηχανικά Ρελέ, Τρεις Μεταγ. Επαφές Faston, 16A 

§ 6232 Βιομηχανικά Ρελέ, Δύο Μεταγ. Επαφές Faston, 16A 

§ 6063 Βιομηχανικά Ρελέ, Τρεις Μεταγ. Επαφές Faston, 10A 

§ 6062 Βιομηχανικά Ρελέ, Δύο Μεταγ. Επαφές Faston, 10A 

§ Bάσεις Σειράς 60.12-13 

§ 6013 Navigation Relay, Τρείς Μεταγ. Επαφές, 10Α 

§ 6013 Βιομηχανικά Ρελέ Λυχνίας, Τρεις Μεταγ. Επαφές, 10Α 

§ 6012 Βιομηχανικά Ρελέ Λυχνίας, Δύο Μεταγ. Επαφές, 10Α 

§ Bάσεις Σειράς 56.32-34 

§  5634 Bιομηχανικά Ρελέ Βάσης, Τέσσερις Μεταγ. Επαφές, 12Α 

§ 5632 Βιομηχανικά Ρελέ Βάσης, Δύο Μεταγ. Επαφές,12Α 

§ Βάσεις Σειράς 55.32-33-34 

§ 5534 Βιομηχανικά Ρελέ Βάσης, Τέσσερις Μεταγ. Επαφές, 7Α 

§ 5533 Bιομηχανικά Ρελέ Βάσης, Τρεις Μεταγ. Επαφές, 10Α 

§ 5532 Bιομηχανικά Ρελέ Βάσης, Δύο Μεταγ. Επαφές, 10Α 

§ 5514 Bιομηχανικά Ρελέ PCB, Τέσσερις Μεταγ. Επαφές, 7Α 

§ 5513 Bιομηχανικά Ρελέ PCB, Tρεις Μεταγ. Επαφές, 10Α 

§ 5512 Βιομηχανικά Ρελέ PCB, Δύο Μεταγ. Επαφές, 10Α 

§ 5012 Μικρορελέ Ασφαλείας, PCB Δύο Μεταγ. Επαφές, 8A 

§ 9701 Βάση Ράγας Σειράς 46.61 

§ 4661 Μικρορελέ Βάσης, Μια Μεταγ. Επαφή, 16A 

§ 4652 Βιομηχανικό Μικρορελέ Βάσης, 2 Μεταγ. Επαφ., 8A 

§ 9702 Βάση Ράγας Σειράς 4652

§ Βάσεις Σειράς 40.31 / 41.31 

§ Βάσεις Σειράς 40.51 / 52-61 / 44.52-62 / 41.52 / 41.61 

§ 4462 Mικρορελέ Βάσης & PCB, Δύο Μετάγ.Επαφές, 10Α 

§ 4452 Μικρορελέ Βάσης & PCB, Δύο Μετάγ.Επαφές, 6Α 

§ 4341 Mικρορελέ PCB, Μία Μετάγ.Επαφή, 10Α 

§ 4052 Μικρορελέ Βάσης & PCB, Δύο Μετάγ. Επαφές, 8Α 

§ 4152 Μικρορελέ Βάσης & PCB , Δύο Μετάγ. Επαφές, 8Α 

§ 4131 Μικρορελέ Βάσης & PCB, Μία Μετάγ. Επαφή, 12 Α 

§ 4061 Μικρορελέ Βάσης & PCB, Μία Μετάγ. Επαφή, 16Α 

§ 4051 Μικρορελέ Βάσης & PCB, Μία Μετάγ. Επαφή, 10Α 

§ 4161 Μικρορελέ Βάσης & PCB, Μία Μετάγ. Επαφή, 16Α 

§ 4031 Mικρορελέ Βάσης & PCB, Μία Μετάγ. Επαφή, 10Α 

§ 4011 Μικρορελέ PCB, Μια Μεταγ. Επαφή, 16A 

§ 3851 Ρελέ Μίνι Με Βάση, Μια Μεταγ. Επαφή, 6A 

§ 3611 Mικρορελέ PCB, Μία Μεταγ. Επαφή, 10Α 

§ 3481 Ρελέ Slim Solid State (SSR), Μια Μεταγ. Επαφή 

§ 3451 Μικρορελέ PCB, Μία Μετάγ. Επαφή, 6Α 

§ 3221 Μικρορελέ PCB, Μια Μεταγ. Επαφή, 6A 

§ 3022 Μικρορελέ PCB 2 Μετάγ. Επαφές, 1, 25Α   § 9301 Βάση Ράγας Σειράς 34……  

                socomec