Ρελέ Οικιακά

§ 2264 Ρελέ Ισχύος Τύπου Ασφάλειας 60Α 

§ 2244 Ρελέ Ισχύος Τύπου Ασφάλειας 40Α  § 2233/5 Πρόσθετες Επαφές  § 2234 Ρελέ Ισχύος Τύπου Ασφάλειας 25Α 

§ 2232 Ρελέ Ισχύος Τύπου Ασφάλειας 25Α 

§ Σειρά 12 Χρονοδιακόπτης με Εφεδρεία 230VAC,16A  § 1471 Χρονοδιακόπτης Κλιμακοστασίου 16Α  § 1401 Χρονοδιακόπτης Κλιμακοστασίου 16Α 

§ 1171 Φωτοκύτταρο Πίνακος 16Α 

§ 1101 Φωτοκύτταρο Πίνακος 16Α  § 1051 Eξωτερικό Φωτοκύτταρο 12Α IP54  § 1041 Eξωτερικό Φωτοκύτταρο 12Α IP54 

§ 1042 Εξωτερικό Φωτοκύτταρο 16Α IP54 

§ 1032 Εξωτερικό Φωτοκύτταρο 16Α IP54  § 1391 Ρελέ Καστάνιας Ράγας Ηλεκτρονικά 10A  § 1301 Ρελέ Καστάνιας για κουτί Ηλεκτρονικό 16A 

§ Μετατροπέας DC/AC Σειράς 26 

§ 2608 Ρελέ Καστάνιας Εξωτερικά 10Α  § 2606 Ρελέ Καστάνιας Εξωτερικά 10Α  § 2604 Ρελέ Καστάνιας Εξωτερικά 10Α 

§ 2603 Ρελέ Καστάνιας Εξωτερικά 10Α 

§ 2602 Ρελέ Καστάνιας Εξωτερικά 10Α  § 2601 Ρελέ Καστάνιας Εξωτερικά 10Α  § 2028 Ρελέ Καστάνιας Ράγας 16Α 

§ 2026 Ρελέ Καστάνιας Ράγας 16Α 

§ 2024 Ρελέ Καστάνιας Ράγας 16Α  § 2023 Ρελέ Καστάνιας Ράγας 16Α  § 2022 Ρελέ Καστάνιας Ράγας 16Α 

§ 2021 Ρελέ Καστάνιας Ράγας 16Α 

§ Ρύθμιση Έντασης Φωτισμού  § Τροφοδοτικά  § Διακόπτες Φλοτέρ 

§ Ηλεκτρονικό Ρελέ Καστάνιας & Ρύθμισης Έντασης Φωτισμού 

§ Ανιχνευτές Κίνησης 10 Α     

                socomec