ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ MLINE SIR-E LED S IP65, 3 επίπεδα ήχου 64 τόνοι, 2 λειτουργίες (σταθερός και flashing)

Περιγραφή/ Description

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

Φαροσειρήνα SIR-E LEDS σταθερή ή flashing

105dB

2929190360

 

                socomec