ΣΕΙΡΑ MLINE ΦΑΡΟΙ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ - ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ IP65 ΦΑΡΟΣ MLINE FLR-S LED ΚΟΚΚΙΝΟΣ IP65

3 λειτουργίες (σταθερός, περιστρεφόμενος και flashing)


Περιγραφή/ Description

Κωδικός/ Part No.

Τιμή /Price ()

Φάρος FLR-S

ΚΟΚΚΙΝΟΣ LED

2929190353

 

 

                socomec